Opatrzność Boża - Niebo i byty niebieskie

Drukuj
Kategoria: Czerwoniak

Youcat (pytania 49 - 55)

Zagadnienia do opanowania:

 1. W jaki sposób Bóg kieruje światem?
 2. Co z wolnością człowiek w obliczu Opatrzności Bożej?
 3. Czego będzie Bogu brakowało bez nas i naszej pracy?
 4. Co to jest zło fizyczne?
 5. Co to jest zło moralne?
 6. "Jak można wierzyć w dobrego Boga, skoro jest tyle zła?"
 7.  Co to jest niebo?
 8. Gdzie jest niebo?
 9. Co to jest piekło?
 10. Kim są aniołowie?
 11. Jak opisuje anioła Józef Ratzinger?
 12. Jakie jest zadanie aniołów?
 13. Czy można się kontaktować z aniołami?
 14.  Jak objawiają się aniołowie w życiu chrześcijanina?

Godność - moralność - sumienie

Drukuj
Kategoria: Czerwoniak
 1. Jak chrześcijanie uzasadniają ludzka godność? (280)

 2. Czy Pismo Świete zna drogę do szczęscia? (282)

 3. Jaka jest treść błogosławieństw? (283)

 4. Co to jest szczęscie niebieskie? (285)

 5. Co to jest wolność i po co istnieje? (286)

 6. Jak Bóg pomaga nam, abyśmy stali się wolnymi ludźmi? (290)

 7. Jak człowiek może stwierdzić, że jego czyn jest dobry albo zły? (291)

 8. Co to jest sumienie? (295)

 9. Czy wolno zmusić kogoś do czegoś, co jest wbrew jego sumieniu? (296)

 10. Czy możemy ksztatłtować swoje sumienie? (297)

Wierzyć w Ducha Św. i Kościół - pytania

Drukuj
Kategoria: Czerwoniak

 

 1. Co to znaczy: wierzę w Ducha Świętego? (113)
 2. Pod jakimi znakami ukazuje się Duch Święty? (115)
 3. Wyjaśnij pojęcie „charyzmaty”.
 4. Co to jest „pięćdziesiątnica”?
 5. Co wydarzyło się podczas Piećdziesiątnicy? (118)
 6. Co sprawia Duch Św. w Kościele? (119)
 7. Co sprawia Duch Św. w moim życiu? (120)
 8. Wymień owoce Ducha Świętego.
 9. Wymień uczynki ciała.
 10. Co oznacza „KOŚCIÓŁ”? (121)
 11. Co jest zadaniem Kościoła? (123)
 12. Co jest wyjątkowego w Ludzie Bożym? (125)
 13. Dlaczego może istnieć tylko jeden Kościół? (129)
 14. Jak mamy traktować chrześcijan niebędących katolikami? (130)
 15. Dlaczego Kościół jest święty? (132)
 16. Jak jest zbudowany Kościół? (138)
 17. Co rozumiemy przez pojęcie „wolność religijna”?
 18. Na czym polega powołanie świeckich? (139)
 19. Dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną? (140)
 20. Co to jest „sukcesja apostolska”?

Wierzę w Jezusa Chrystusa (zagadnienia)

Drukuj
Kategoria: Czerwoniak

Rozdział: Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego

obejmuje pytania (71 - 112)

Proszę dobrze przestudiować wybrane zagadnienia:

71-79; 90-91; 98-108; oraz pojęcia misterium i pasja (znajdują się na marginesach z symbolem pytajnika)

 1. Gdzie znajduje się główne źródło wiedzy o Jezusie Chrystusie?

 2. Co oznacza imię Jezus?

 3. Skąd pochodzi przypisany Jezusowi tytuł „Chrystus”?

 4. Dlaczego pierwsi chrześcijanie wprowadzili symbol ryby jako swój znak rozpoznawczy?

 5. Co ogłosił sobór Chalcedoński w 451 roku odnośnie Jezusa Chrystusa?

  Czytaj więcej: Wierzę w Jezusa Chrystusa (zagadnienia)

Więcej artykułów…

 1. Wierzyć w Jezusa Chrystusa